Postup výstavby rodinných domov s DOMY VITOVIČ

Pri výstavbe vášho rodinného domu vám vždy poskytneme dostatok informácií, pretože len tak sa počas celého procesu môžete cítiť komfortne. Nižšie v stručnosti popisujeme, ako celá výstavba rodinných domov prebieha. Všetko vám samozrejme vysvetlíme obšírnejšie a kedykoľvek sa nás môžete na čokoľvek opýtať.

1. Stretnutie a konzultácie

Pri úvodnom stretnutí nám poviete vaše predstavy o bývaní. My vám vysvetlíme, ako a v čom všetkom vám pomôžeme.

2. Financovanie

Výstavba rodinného domu býva väčšinou najväčšou životnou investíciou. Riešenie financovania je prvým krokom k splneniu rodinného sna.

Máte niekoľko možnosti financovania a to: z vlastných zdrojov, hypotekárny úver, stavebné sporenie, výhodný úver od ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania)

3. Výber pozemku pre rodinný dom

Dôležitú úlohu pri jeho výbere pozemku pre RD zohráva lokalita, kde by sa mala brať do úvahy hlučnosť, zeleň, dostupnosť autom aj hromadnou dopravou. Tiež občianska vybavenosť, detské ihriská, školy, kino, divadlo. Hlavné je si overiť na stavebnom úrade, či je na vybranom pozemku možné stavať.

Dobré je si zistiť, či v blízkom okolí nie je plánovaná výstavba priemyselného podniku alebo továrne. Výpis z katastra nehnuteľností zase dokáže predísť nepríjemnostiam s vecným bremenom alebo záložným právom vzťahujúcich sa k pozemku.

4. Voda a elektrina

Pred začiatkom samotnej výstavby je potrebné, aby na vybranom pozemku bola možnosť pripojenia alebo vybudovanie inžinierskych sietí. Jedná sa o elektrinu, vodovod, kanalizáciu a plyn. Hlavne o elektrinu a vodu, bez ktorých by nebola možná ani samotná výstavba.

5. Podpis zmluvy

Spíšeme zmluvu o projektovej dokumentácii a štartovacej podpore, aby sme mohli začať so zariaďovaním všetkého podstatného.

6. Projektová dokumentácia

Vypracujeme vám stavebnú dokumentáciu, na základe ktorej je každá stavba alebo rekonštrukcia realizovaná. Každá projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť v súlade s vyjadrením stavebného úradu a iných správnych orgánov, niekedy tiež susedov. Spracovanie projektovej dokumentácie vám vykoná autorizovaná osoba. Projekt môžeme upraviť podľa vašich prianí a požiadaviek. Ceny dokumentácie sa rôznia podľa veľkosti domu a výšky predpokladanej ceny za dom. Na základe projektu zostavíme položkový rozpočet a predložíme vám ho na schválenie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj energetický certifikát.

7. Ohlásenie a stavebné povolenie

Všetky potrebné dokumenty odovzdáme za vás stavebnému úradu. Vydanie stavebného povolenia trvá 30 – 60 dní. Bez povolenia od stavebného úradu nesmieme začať stavať.

8. Stavba základovej dosky

Po vybavení všetkých potrebných dokumentov a formulárov, vypracovaním projektu a výberu pozemku výstavby, je konečne na čase samotná výstavba základovej dosky, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou stavby a základom hrubej stavby.

Základné kroky:

 • zameranie bodu nula,
 • zrovnanie terénu a skrývku ornice,
 • zemné práce,
 • základová doska,
 • postrek proti rýchlemu vysychaniu a popraskaniu dosky,
 • siete a hydroizolácia,
 • izolácia proti radónu.

9. Stavba hrubej stavby

Proces hrubej stavby je sprevádzaný celým radom činností a prác. Všetky práce sú veľmi dôležité a tvoria základ celého domu. Je teda potrebné sa im patrične venovať a nič nepodceniť.

Súčasťou hrubej stavby sú:

 • stavba hrubej stavby – obvodové steny,
 • hrubá stavba – priečky,
 • schody,
 • komín,
 • stropy,
 • konštrukcie strechy a strešná krytina,
 • odkvapy, klampiarske prvky strechy.

10. Vnútorné rozvody a inštalácie

V tejto časti výstavby sa jedná prevažne o vybudovanie elektroinštalácie, vody a kanalizácie, rozvodu plynu, kúrenia a ohrevu vody. Zapojenie televízie, telefónu a internetu.

11. Dokončovacie práce hrubej stavby

V tejto chvíli už dom stojí. Je vytvorená celková hrubá stavba a sú nainštalované všetky rozvody. Na rad prichádzajú vnútorné omietky a štuky, zabudovanie okien a parapetov, vchodových a balkónových dverí, v prípade garáže i garážových brán.

Vzhľadom k vysokému rastu cien za energie sa v dnešnej dobe zatepľujú domy pomocou fasádneho polystyrénu, ktorý zvyšuje tepelný odpor stien a udržiava tak v interiéroch vhodnú teplotu. Vďaka zatepleniu nielen ušetríte za vykurovanie, ale zároveň zvýšite hodnotu svojho domu.

Dom získa farbu vďaka finálnej fasáde a sokla domu.

12. Riešenie interiéru

Po dokončení prác zvonku domu, prichádza na rad interiér. Buduje sa kuchyňa, kúpelňa a toaleta, pokladá sa dlažba a obklady, dokončuje sa schodisko a iné stolárske práce, pokladajú sa podlahy, prahy a prechody. Dosadzujú sa zárubne a interiérové dvere. Na záver sa maľuje a tapetuje a doriešujú sa zásuvky, vypínače a osvetlenie.

13. Kolaudácia

Stavba musí prejsť kolaudačným konaním. To vykonáva stavebný úrad formou schvaľovacej prehliadky, pri ktorej sa zistí, či je dom postavený podľa schváleného zámeru a pripravený k bezpečnému užívaniu. Pri pozitívnom vyhodnotení dostanete “kolaudačný súhlas” a môžete začať bývať.

14. Zariadenie interiéru

Po kolaudácii sa už môžete nasťahovať. Zariadiť si interiér zaberie veľa času i práce. Cieľom je predovšetkým, aby ste sa cítili doma.

15. Vonkajšie úpravy

Súčasne so zariaďovaním interiéru domu môžu prebiehať vonkajšie úpravy. Počnúc odvodnením, usadením plotu, vytvorením parkoviska, chodníčkov, terasy s posedením až po výsev trávy a vytvorenie našej vlastnej záhrady. Skrátka vytváranie nielen domácej atmosféry v rodinnom dome, ale aj priestoru okolo neho.

16. Záručný a pozáručný servis

Sme tu pre vás aj po dokončení stavby. Poskytneme Vám servis na všetko vo vašom dome a nenecháme vás “v kaši”, keď budete potrebovať našu pomoc.

Páči sa vám čo a ako to robíme? Napíšte nám, radi vám pomôžeme